Pravno svetovanje

 

Strokovno, učinkovito in celovito vam svetujemo na področju delovno pravne zakonodaje, na področju varstva osebnih podatkov in na področju prekrškovnega prava.

 

PREKRŠKOVNO PRAVO

Skoraj vsak posameznik ali pravna oseba (podjetje) se tekom svojega življenja ali obstoja sreča z določenimi upravnimi postopki prekrškovnih organov (policija, redarstvo, prekrškovni organi različnih organov v sestavi ministrstev…) in inšpekcijskih služb, ki nemalokrat privedejo do izdaje različnih odločb, sklepov, plačilnih nalogov…

Prohelp vam nudi strokovno svetovanje in pomoč ter sestavo ustreznih aktov za zagotavljanje vaših pravic v upravnih in sodnih postopkih. Nabor pravnih nasvetov vam nudi pomoč pri sestavi pritožb in ugovorov v inšpekcijskih postopkih ter pravno svetuje v upravnih sporih. Svetovali vam bomo tudi pri uvedbi upravnega postopka, pri sestavljanju zahtevkov, pritožb, predlogov, prošenj in ugovorov, naslovljenih na državne organe in organe lokalnih skupnosti.

Nudimo vam:

 • pregled dokumentacije in pravno svetovanje s postopanjem v prihodnje;
 • pravno pomoč pri pripravi in sestavi zahtev za sodno varstvo zoper odločbe (plačilne naloge) prekrškovnih organov ali pomoč pri pripravi in sestavi pritožb zoper sodbe okrajnih sodišč;
 • pomoč in sestavo pravnih aktov (ugovor, predlog za odloženo izvajanje odvzema vozniškega dovoljenja…) v postopkih pri odvzemu vozniškega dovoljenja;
 • komunikacija s pristojnimi organi ali/in priprava ostalih pravnih aktov (dopisi, zahteve, predlogi…) v vašem imenu;
 • pravno pomoč pri pripravi odgovorov, pritožb, zahtev… ob inšpekcijskih nadzorih in ukrepih;
 • pravno pomoč pri pripravi predloga za obročno plačilo izrečene globe;
 • drugo pravno pomoč v zvezi s prekrškovnimi zadevami in postopki.
 

DELOVNO PRAVO

Področje delovnega prava je področje s katerim se srečujemo vsakodnevno. Neustrezno pravno urejeno delovno področje lahko privede do nezakonitega delovanja tako s strani delodajalcev, kot tudi delojemalcev. Zato je odločilnega pomena za učinkovito in zakonito delovanje ustrezna pravna urejenost celotnega področja za vsako pravno osebo. Tudi za delojemalce je odločilnega pomena, da že ob prvem stiku z morebitnimi delodajalci poznajo svoje pravice in nenazadnje tudi dolžnosti in da pred sklenitvijo delovnega razmerja natančno preverijo pogodbena določila. Prohelp nudi pravne rešitve fizičnim osebam in podjetjem.

Na področju delovnega prava nudimo:

 • pravno svetovanje pri pripravi pogodbe o zaposlitvi ter sporazumih o prekinitvi delovnega razmerja;
 • preverjanje vaših pravic in dolžnosti iz pogodbe o zaposlitvi (plačilo nadurnega dela, izplačilo dodatkov, konkurenčna klavzula…)
 • pravni nasveti pri pripravi in sestavi odškodninskega zahtevka zoper delodajalca ali delojemalca;
 • pripravo aktov s področja delovnega prava (Pravilnik o varstvu pri delu, Akt o sistematizaciji delovnih mest, Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti, Pravilnik o alkoholiziranosti in prisotnosti psihoaktivnih substanc…);
 • pravna pomoč pri vodenju disciplinskih postopkov;
 • pravna pomoč pri postopkih redne ali izredne odpovedi delovnega razmerja tako za delodajalce kot za delojemalce;
 • pravno pomoč pri sestavi in vzpostavitvi evidenc s področja dela;
 • drugo pravno pomoč s področja delovnega prava.
 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Če kdaj, je sedaj pravi čas, da vzamete pod nadzor podatke s katerimi upravljate. Področna zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov (GDPR in ZVOP-1) prinaša posameznikom, katerih podatki se zbirajo, obdelujejo in hranijo, poleg dosedanjih še nekatere nove pravice, upravljavcem in obdelovalcem pa nalaga več novih obveznosti. Če ste v dvomu, kako se lotiti zadeve in kje začeti, potem zaupajte nam in pomagali vam bomo. Ključni izzivi zagotavljanja skladnosti varstva osebnih podatkov se skrivajo v oblikovanju ustreznih procesov ravnanja z osebnimi podatki in vzpostavitvi odgovornosti zanj. Na varstvo osebnih podatkov vam pomagamo pogledati celovito. Skupaj z vami pripravimo in izvedemo tehnične in organizacijske ukrepe ter predlagamo dobre prakse za zagotavljanje skladnosti varstva osebnih podatkov z uredbo GDPR in ZVOP-1.

Nudimo vam:

 • pravno pomoč in svetovanje pri pripravi in sestavi internih pravilnikov, politik obdelave, hrambe in varstva podatkov;
 • pomoč pri vzpostavitvi evidence dejavnosti obdelave, katalogov zbirk osebnih podatkov;
 • opravimo celovito analizo stanja in določitev vrzeli na poti do skladnosti poslovanja z GDPR in ZVOP-1;
 • opravimo oceno učinka predvidene obdelave na varstvo podatkov;
 • izdelava evidenc video nadzora;
 • preveritev obstoječe dokumentacije s področja varstva osebnih podatkov in njena uskladitev z aktualno veljavno zakonodajo;
 • celovito svetovanje in pomoč na področju varstva osebnih podatkov.

ZANESLJIVOST, STROKOVNOST, REZULTAT

Vaš zanesljiv partner pri rešitvi vaših pravnih in varnostnih težav

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.