Cenik

Napotek v zvezi s postopanjem v različnih postopkih (sodnih, upravnih, prekrškovnih…) 15,00 EUR
Urgentni pravni nasvet (najkasnje v 24 urah)
Enostaven 20,00 EUR
Srednje zahteven 40,00 EUR
Zahteven od 60,00 EUR

NE urgentni pravni nasvet

Enostaven 12,00 EUR
Srednje zahteven 30,00 EUR
Zahteven od 50,00 EUR
Sestava različnih pogodb od 60,00 EUR
Pravno svetovanje v pisarni podjetja 25,00 EUR
Izdelava pisnega pravnega mnenja 120,00 EUR

Prekrškovno pravo

Sestava zahteve za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku ali plačilni nalog 70,00 EUR
Sestava pritožb in ugovorov zoper sodbe o prekrških Okrajnih sodišč 70,00 EUR
Sestava pravnega sredstva zoper upravne ali sodne akte 70,00 EUR
Sestava pritožbe zoper nezakonito delovanje policije ali redarstva 70,00 EUR
Sestava predloga za obročno plačilo izrečene globe 40,00 EUR
Predlog za odloženo izvedbo ukrepa prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja 40,00 EUR
Drugi pravni akti v prekrškovnih postopkih od 40,00 EUR
Sestava pritožb in ugovorov v inšpekcijskih postopkih 70,00 EUR
Ura pravnega svetovanja s prekrškovnega postopka 80,00 EUR

Delovno pravo

Sestava pogodbe o zaposlitvi 80,00 EUR
Sestava odpovedi pogodbe o zaposlitvi 80,00 EUR
Vodenje postopka pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ali disciplinskega postopka 70,00 EUR
Sestava podjemne pogodbe, avtorske pogodbe ali aneksa k pogodbi 80,00 EUR
Izdelava pisnih pravnih mnenj glede pravic iz delovnega razmerja 80,00 EUR
Sestava internega pravnega akta od 70,00 EUR
Pregled celotne dokumentacije in pravnih aktov, ki se nanašajo na konkretno zadevo*2 70,00 EUR
Sestava sklepa*3 40,00 EUR – 80,00 EUR
Revizija kadrovskega področja*4 150,00 EUR
Izdajanje opozoril delavcem 70,00 EUR
Druge pravne storitve s področja delovnega prava Po dogovoru s stranko Po dogovoru s stranko
Ura pravnega svetovanja s področja delovnega prava 80,00 EUR

Varstvo osebnih podatkov

Sestava internih pravilnikov, politik obdelave podatkov, hrambe in varstva podatkov od 80,00 EUR
Sestava evidenc obdelave, kataloga zbirk osebnih podatkov od 80,00 EUR
Analiza stanja in podaja pisnega mnenja o skladnosti obdelave osebnih podatkov z GDPR in ZVOP-1 od 150,00 EUR
Izdelava evidence video nadzora 40,00 EUR
Ocena učinka predvidene obdelave na varstvo podatkov od 200,00 EUR
Izdelava drugih pravnih aktov v zvezi varstva osebnih podatkov od 50,00 EUR
Ura svetovanja za področje varstva osebnih podatkov 100,00 EUR

Varnostno svetovanje

Izdelava mnenja o varnostni ustreznosti od 150,00 EUR
Sestava pogodb z varnostnega področja (pogodbe o varovanju…) 80,00 EUR
Ura terenskega dela (nadzor nad delom varnostnega osebja…) in izdelava poročila o ugotovitvah 50,00 EUR
Ura varnostnega svetovanja 100,00 EUR

Detektivske storitve

V primeru naročila pavšalnih detektivskih storitev se cene prilagodijo na podlagi obsega in zahtevnosti del.
Detektivska ura – terensko delo 70,00 EUR
Kontrola bolniškega staleža – 1 x obisk 80,00 EUR
Nadzor bolniškega staleža (terensko delo) 60,00 EUR/h
Pridobitev bolniškega reda s strani izbranega zdravnika 50,00 EUR
Osebno vročanje 80,00 EUR
Kontrola potnih stroškov (nadzor + terensko delo) 70,00 EUR/h
Preizkus alkoholiziranost 80,00 EUR na preizkus
Vsak naslednji preizkus alkoholiziranosti na istem naslovu 50,00 EUR na preizkus
Test na prisotnost drog v organizmu 120,00 EUR na test
Vsak naslednji test na droge na istem naslovu 80,00 EUR na test
Poizvedbe o premoženju dolžnika 350,00 EUR
Svetovanje glede preprečevanja kaznivih dejanj 200,00 EUR do dve uri

ZANESLJIVOST, STROKOVNOST, REZULTAT

Vaš zanesljiv partner pri rešitvi vaših pravnih in varnostnih težav

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.