Detektivske storitve

 

S strokovnimi kadrovskimi potenciali, materialno tehnično opremljenostjo in večletnimi izkušnjami z različnih področij, ki vplivajo na strokovno uspešno in zakonito delo, naročnikom detektivskih storitev zagotavljamo pridobivanje kvalitetnih informacij in dokaznega gradiva, za sprejemanje pomembnih odločitev v morebitnih postopkih pred državnimi in drugimi organi.

Naša organiziranost omogoča pridobivanje informacij ne zgolj od oseb ali drugih javno dostopnih virov ali uradnih evidenc, temveč tudi z osebnim zaznavanjem, to je z opazovanjem, sledenjem in uporabo tehničnih sredstev.


V okviru detektivske dejavnosti opravljamo naslednje storitve:

Kontrola in nadzor bolniške odsotnosti

Kontrola na domu zaposlenega se izvede z obiskom na domu in ima v prvi fazi preventivni namen ter pripomore k odvračanju zaposlenih, da bi zlorabljali pravico do odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe. Nadzor bolniške odsotnosti pa se opravlja v primerih suma delodajalca, da zaposleni zlorablja pravico do odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe. Kontrola na domu je lahko enkratno dejanje, medtem ko je nadzor bolniškega staleža dlje časa trajajoča metodična oblika dela. Pri tem detektiv zbere ustrezne informacije in dokaze potrebne za morebitne nadaljnje postopke naročnikov storitev.

Kontrola potnih stroškov

Če delodajalec sumi, da zaposleni ne prihaja na delo iz naslova od koder mu delodajalec plačuje stroške prevoza na in iz dela ter si tako ustvarja protipravno premoženjsko korist, detektiv z uporabo svojih upravičenj zbere informacije in dokaze za potrebe naročnika v nadaljnjih disciplinskih, sodnih in drugih postopkih.

Zloraba alkohola na delovnem mestu

Delodajalec mora zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu, zato mora izvesti ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja vseh delavcev ter drugih navzočih pri delovnem procesu. Ker ima lahko že malo alkohola v delavčevi krvi velike posledice za naročnike izvajamo tudi preizkuse alkoholiziranosti, ki jih opravljamo z profesionalnim alkotestom Dager 6810 za uporabo katerega smo tudi ustrezno usposobljeni. O opravljenem alkotestu sestavimo zapisnik, ki ga priložimo detektivskemu poročilu.

Naročnikom prav tako nudimo tudi svetovanje in izdelavo dokumentacije, potrebne za zakonito izvedbo postopkov.

Druge disciplinske kršitve

Delodajalec ima v svojih internih aktih in v Pogodbah o zaposlitvi zabeležene različne lažje in hujše kršitve delovne discipline, pri čemer določenih le ta zaradi organiziranosti delovnega procesa (npr. terensko delo, delo od doma…) sam ne more preverjati. Detektiv z uporabo upravičenj detektiva zbere ustrezne informacije in dokaze o morebitnih kršitvah delovne discipline.

Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula

39. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) delavcu izrecno prepoveduje opravljati dela ali sklepati posle, ki bi delodajalcu pomenila direktno konkurenco. Nadalje 40. člen ZDR-1 določa pravico pogodbeno opredeliti prepoved konkurenčne dejavnosti oziroma navesti konkurenčno klavzulo. Delodajalec se tako zavaruje tudi za obdobje po prenehanju delovnega razmerja, ko delavec ne sme opravljati dela, pri katerem bi uporabljal med delovnim razmerjem pridobljena tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze za opravljanje delodajalcu konkurenčne dejavnosti. Detektiv zbere ustrezne dokaze o kršitvi konkurenčne prepovedi ali konkurenčne klavzule, vam zbrane dokaze vam posreduje v obliki poročila ter vam po potrebi tudi svetuje o nadaljnjih postopkih.

Business intelligence

Preverimo, pridobimo in analiziramo podatke o konkurenci, odgovornih osebah, poslovnih partnerjih, bodočih poslovnih partnerjih, zaposlenih, nekdanjih zaposlenih.

Dokazno gradivo

Detektiv za naročnika zbere informacije o dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah.

Vročanje

Vročamo vse vrste dokumentov kot so odpovedi pogodbe o zaposlitvi, sklep o izvršbi ali disciplinski kršitvi, sodbe in druga sodna pisanja ter pošiljke, vabila na obravnave, obtožne predloge, ipd. Vse vročitve opravimo skladno z zakonskimi določili in predpisi, glede na vrsto postopka (ZUP, ZPP, …) Vročitev dokažemo z uradno veljavno vročilnico, ki jo podpišeta vaš prejemnik in naš ostavljavec.

Zvestoba partnerjev

Se vaš partner nenavadno obnaša in so se nenadno spremenile ustaljene navade?

Sumite, da vas vaš partner vara pa se tega občutka ne morete znebiti?

Detektiv lahko za vas zbere dokaze tudi z pomočjo slikovnega snemanja, ki bodo vaše sume ovrgli ali potrdili. Pridobljene dokaze lahko uporabite tudi v morebitnih nadaljnjih sodnih postopkih, pri tem pa vam zagotovimo popolno diskretnost.

Pogrešani predmeti

Detektiv z uporabo svojih upravičenj išče pogrešane in izgubljene predmete. Največkrat detektivi iščemo vozila, ki jih uporabniki, kljub večkratnim pozivom leasing hiš, ne vrnejo.

Pogrešane ali skrite osebe

Detektiv z poizvedovanjem in izkušnjami ugotovi, kje se pogrešana ali skrita oseba nahaja, kje živi in kje se giblje. Z dolgoletnimi izkušnjami na navedenem področju zagotavljamo v največji meri uspešno izsleditev pogrešanih ali skritih oseb.

Nadzor otrok

Ste pri vašem otroku, mladostniku opazili nenavadno, spremenjeno vedenje (beg od doma, izmikanje pogovora s starši, prevelika poraba denarja, popuščanje v šoli, pojavljajo se kraje v družini, našli ste sumljive substance- mamila, cigarete…)? Diskretno preverimo v kakšni družbi se zadržuje vaš otrok, kje se giblje, s kom se druži. Ugotovimo, če so v družbi prisotna morebitna mamila, alkohol, kraje, nasilni posameznik. Opravimo tudi test na prisotnost prepovedanih substanc v telesu.

Tatvine – kraje

V kolikor sumite, da doma ali v vaši organizaciji izginjajo predmeti, denar, gorivo in/ali vredne kovine, nas pokličite in pomagali vam bomo razjasniti zakaj predmeti izginjajo.

Svetovanje

Detektiv naročnikom svetuje na področju preprečevanja kaznivih dejan. Imamo dolgoletne izkušnje na preventivnem področju, kot tudi pri samem preiskovanju kaznivih dejanj. Imamo ima več letne izkušnje na področju preventivnega dela, preiskovanja kaznivih dejanj in na področju zasebnega varovanja. Pripravimo vam lahko oceno tveganja in načrt varovanja ter naročniku svetujemo kako ga implementirati v delovni proces.

Kazniva dejanja

Detektivi lahko zbiramo informacije in dokaze v povezavi z kaznivimi dejanji, ki se preganjajo na zasebno tožbo. To so med drugim tudi kazniva dejanja razžalitev, obrekovanje, žaljiva obdolžitev, opravljanje, grožnje, neupravičeno zvočno snemanje in druga. Zberemo ustrezne podatke in dokaze, ki so zadostna osnova za zagotavljanje pravnih upravičenj oškodovancev pred sodiščem.

Dolžniki in ugotavljanje njihovega premoženjskega stanja

Upnik veliko krat ne razpolaga z podatkom o dolžnikovem naslovu bivanja ter izvršilnih sredstvih, ki so na razpolago. Detektiv z licenco za naročnika zbere podatke in informacije, ki jih potrebuje za uvedbo izvršilnega postopka, med te podatke sodijo: podatki o dejanskem naslovu bivanja, podatki o premičnem in ne premičnem premoženju, denarnih sredstvih…

ZANESLJIVOST, STROKOVNOST, REZULTAT

Vaš zanesljiv partner pri rešitvi vaših pravnih in varnostnih težav

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.